Grootschalig bermprotest tegen Blankenburgtunnel

Ruim 300 actievoerders uiten hun grote zorgen richting Tweede Kamerleden.

Rotterdam, 10 december 2011- Ruim 300 bezorgde bewoners en natuur- en milieuorganisaties hebben vanochtend uit protest tegen de plannen van minister Schultz van Haegen om de Blankenburgtunnel aan te leggen, ‘ge-bermrecreëerd’. Was het in de jaren ’60 nog een leuk tijdverdrijf, nu verwezen de actievoerders hiermee naar het verdwijnen van de al schaarse recreatiemogelijkheden rond Vlaardingen en Maassluis. Minister Schultz van Haegen heeft afgelopen week aangegeven dat de Blankenburgtunnel, de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in de regio Rotterdam, er wat haar betreft in 2020 ligt.

BermrecreatieOp 7 december heeft minister Schultz van Infrastructuur haar voorkeur uitgesproken voor de Blankenburgtunnel. Op 12 december spreekt de Tweede Kamer hierover. Als zij de plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel door laten gaan, zal recreëren in Vlaardingen en Maasluis worden zoals het in de jaren zestig was: met zijn allen ‘gezellig’ auto’s kijken vanuit de berm.

Vlaardinger Willem Kwakkelstein: ”We geven de strijd nog niet op. Maandag spreekt de Tweede Kamer over de plannen van Schultz van Haegen. Met onze actie vanochtend, een gezamenlijke actie van zowel bezorgde omwonenden als natuur- en milieuorganisaties, hebben wij meer dan duidelijk gemaakt dat elk draagvlak ontbreekt voor de aanleg van deze tunnel en snelweg. We gaan ervan uit dat onze volksvertegenwoordigers dit signaal serieus nemen.”

Actie

Bij de actie vanochtend waren ruim 300 mensen aanwezig. Vanuit de berm luisterden zij naar onder meer naar bijdragen van Remi Poppe, van Groeiend Verzet, Burgemeester Bruinsma van Vlaardingen, boswachter Dirk Kunst van Natuurmonumenten en een muzikaal optreden van Jochem van Abel die allen het belang van Midden-Delfland benadrukten voor de recreatie, de natuur en de gezondheid van omwonenden. Remi Poppe van Groeiend Verzet:” Een tunnel met snelweg door dit gebied zet ons vijftig jaar terug in de tijd. Dat was de tijd dat we alleen maar mochten werken en de harde werkers maar in de berm van de weg moesten recreëren.” Susanne Kuijpers van Milieufederatie Zuid-Holland: “De snelweg is een ramp voor het gebied, de zogenaamde inpassing waar de minister wat geld voor zegt
uit te trekken verandert daar niets aan”.

79% van omwonenden maakt zich zorgen over kwaliteit leefomgeving

Uit een onderzoek dat TNS NIPO uitvoerde in opdracht van Natuurmonumenten blijkt dat maar liefst 79% van de omwonenden zich grote zorgen maakt over de kwaliteit van hun leefomgeving door onder meer de
plannen voor een nieuwe snelweg en tunnel in hun woonomgeving. De meeste zorgen maken de respondenten zich over de aanleg van /weer/ een nieuwe snelweg, het toenemend verkeer, de luchtverontreiniging en de afname van groen en natuur in hun omgeving. Suzanne Klaassen, campagneleider Natuurmonumenten: “ Opvallend is dat vrijwel alle respondenten, 97%, het belangrijk vindt dat er voldoende en goed bereikbaar groen op korte afstand aanwezig is. Met de aanleg van de Blankenburgtunnel verdwijnen veel van deze recreatiemogelijkheden en is recreëren in de berm helaas
nog de enige oplossing voor de mensen in Vlaardingen Maassluis.”

Blankenburg- of Oranjetunnel

Om de verkeersproblemen ten westen van Rotterdam op te lossen, wil de overheid een extra verbinding aanleggen tussen de snelwegen A20 en A15. Dat wordt een tunnel onder de Nieuwe Waterweg en een nieuw stuk snelweg. Naast de door de minister geprefereerde Blankenburgtunnel, werd ook de Oranjetunnel als alternatief onderzocht. De Blankenburgtunnel is door het zuidelijk deel van Midden Delfland gepland, de laatste groene oase tussen Rotterdam, Den Haag en Delft. Een bijzonder gebied en een prachtig landschap met grote cultuurhistorische waarde. De Oranjetunnel, 8 kilometer westelijker, is beter inpasbaar en heeft minder negatieve gevolgen voor de leefomgeving.