Alles over Archief

Tekeningen

Tekening van Bjorn

Tekening van Bjorn

Het bijzondere van deze site is dat wij vooral alle individuele mensen, gezinnen en kinderen die het bos in 1992 hebben aangeplant oproepen om via deze site bezwaar aan te tekenen.

Veel kinderen van toen zijn nu jong volwassenen, maar zullen zich die dag nog goed herinneren. Wij veronderstellen zomaar dat het groeiend verzet ook onder de bevolking is gegroeid, immers, de kinderen van toen kunnen nu zelf kinderen hebben.

Daarom kunt u hier onder ook de tekeningen terug vinden die veel kinderen in 1992 in schoolklas verband hebben gemaakt.

Lees verder »

Uit het archief

Brief vrienden

De vrienden van het Groeiend Verzet in de Lickebaert kregen af en toe een brief met informatie over de stand van zaken.

De Stichting is opgericht d.d. 27 april 1993 met als doel te streven naar behoud van leefbaarheid in en bestrijding van verdere aantasting van het Lickebaertgebied (Aalkeetpolders) en wijde omgeving.

Al in de jaren 70 werden een recreatiebasisplan en een provinciaal afvalstoffenplan opgesteld, en werd de Reconstructiewet Midden-Delfland van kracht. Onderdeel hiervan was het aanleggen van een vuilstortplaats in de Lickebaertpolder, een gebied van 20 hectare, net buiten de bebouwde kom van Vlaardingen aan de Maassluissedijk.

De recreatieve inrichting van Midden-Delfland zou betaald worden uit de opbrengsten van deze vuilstort van puin en ander bouwafval. In 1992 werd echter duidelijk dat er in plaats van puin, giftig afval gestort zou worden. Immers door technische verbeteringen was het intussen mogelijk puin te vergruizelen en te hergebruiken bij wegen- en dijkbouw. Lees verder »