Boombehangdag

De TREURIGE EN ZINLOZE snelweg lijkt er te komen… Maar mede door de inzet van de bevolking en natuur en milieuorganisaties, vele duizenden petities, de aanplant van een 2e Volksbos en niet te vergeten de indrukwekkende fakkeloptocht, zijn de plannen wél aanzienlijk aangepast. Het verzet tegen de Blankenburgverbinding was niet voor niets! Geen snelweg op maaiveld met hoge dijk er om heen dwars door de Zuidbuurt, maar onder de grond waar nu 2e Volksbos staat. Het open weidelandschap zal hierdoor veel minder worden aangetast.

Op zaterdag 5 maart 2016 hebben, op initiatief van Groeiend Verzet, tientallen bomenplanters van het 2e Volksbos de bomen ‘behangen’ met labels. Op die labels zijn de gevoelens geuit die men heeft over het rooien van het bos. Dat gaat gebeuren vanwege een wettelijk verplicht archeologisch onderzoek voordat met de aanleg van het onzinnige tunnelplan met zesbaansnelweg mag beginnen.

Het was een mooie dag, met een stralend zonnetje, en de koffie en soep was warm. Kijk maar naar de foto’s.

Foto door Ad Nuis

Foto door Ad Nuis

Foto door Ad Nuis

Foto door Ad Nuis

Foto door Ad Nuis

Foto door Ad Nuis

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

Foto door Paul Meuldijk

De laatste informatie is met de ‘boombehangers’ gedeeld.

Er is namelijk in overleg tussen Groeiend Verzet en Rijkswaterstaat (RWS) overeengekomen dat RWS het bos gaat compenseren door aanplant van een “HERINNERINGSBOS’’ met soortgelijke bomen, ter herinnering aan en uit respect voor het verzet van de bevolking tegen de snelweg. Deze overeenkomst is mede tot stand gekomen door de aankondiging van het ‘bomenbehangen’ op 5 maart.

De actie van zaterdag was zeker nog van belang omdat er ook nog overlegd zal moeten worden waar dit bos komt. Dat moet in het gebied vlak bij het tracé zijn!

We moeten ook realistisch zijn, met de vele acties, zoals de vele duizenden petities, brieven aan de Kamerleden, de indrukwekende fakkeloptocht en zo verder, hebben wij gedaan wat mogelijk was voor ons woon- en leefgebied. Maar een kleine meerderheid (helaas door de draai van de PvdA bij de kabinetsonderhandelingen) in de Tweede Kamer en de VVD minister waren en bleven blind en doof voor alle redelijke argumenten van de bevolking tegen dit miljoenen euro’s en groene ruimte / natuur verslindende tunnelplan.