Alles over Nieuws

Volksbos krijgt eigen expositie

Museum Vlaardingen zoekt naar expositiespullen en verhalen die herinneren aan het eerste Protestbos. In 1992 plantten duizenden mensen bij Vlaardingen uit protest een boom op de locatie waar een afvalstort had moeten komen. Lees verder »

Museum Vlaardingen komt met tentoonstelling Volksbos

Museum Vlaardingen organiseert van 23 september t/m 3 december 2017 een tentoonstelling over het Volksbos:

Op 12 december 1992 plantten ruim 8.000 bewoners, op een koude winterdag, 16.000 bomen in gebied de Lickebaert in Vlaardingen. Dankzij deze actie verrees op deze plek geen afvalstort voor industrieel afval, maar een prachtig en uniek natuurgebied. Het werd het grootste protestbos van Nederland en Europa. Deze actie kreeg op verschillende plekken in Nederland navolging. Lees verder »

Boombehangdag

De TREURIGE EN ZINLOZE snelweg lijkt er te komen… Maar mede door de inzet van de bevolking en natuur en milieuorganisaties, vele duizenden petities, de aanplant van een 2e Volksbos en niet te vergeten de indrukwekkende fakkeloptocht, zijn de plannen wél aanzienlijk aangepast. Het verzet tegen de Blankenburgverbinding was niet voor niets! Geen snelweg op maaiveld met hoge dijk er om heen dwars door de Zuidbuurt, maar onder de grond waar nu 2e Volksbos staat. Het open weidelandschap zal hierdoor veel minder worden aangetast. Lees verder »

Aan het college van B&W en de leden van de gemeenteraad van Vlaardingen

Groeiend Verzet verzoekt gemeente Vlaardingen de poot stijf te houden in het verzet tegen de Blankenburgverbinding met een zesbaansweg
over de Rietputten en langs ons Volkbos en DOOR ons tweede Volksbos.

Aan het college van B&W en de leden van de gemeenteraad van Vlaardingen,

Onderwerp; Blankenburgverbinding

 

Geachte leden van het college van B&W en leden van de gemeenteraad,

Het Ontwerp Tracébesluit, waarvan de Blankenburgtunnel deel uitmaakt en dat op 24 september 2015 door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is ondertekend, vormt een bedreiging voor natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland.

Het Ontwerp Tracébesluit gaat onzes inziens volstrekt in tegen de opvatting van de Gemeente Vlaardingen dat er compenserende maatregelen noodzakelijk zijn die optimaal bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid van het omliggende gebied waarin gewoond, gewerkt, gesport en gerecreëerd wordt.

De minister heeft toegezegd het Volksbos te sparen, maar door een zesbaansweg ‘op poten’ over de Rietputten aan te leggen zal het Volksbos niet bepaald gespaard worden. Integendeel Volksbos én Rietputten zijn een onlosmakelijk deel van het natuurgebied dat is ontstaan nadat 8000 omwonenden in 1992 ruim 17000 bomen planten als ‘Groeiend Verzet’ tegen plannen voor een afvalstort op dit gebied. Lees verder »

Eerste vangrailstrand van Nederland

Het organiserend comité van Groeiend Verzet heeft de woordvoerders Infrastructuur en Milieu een ‘brief op poten’ gestuurd.

Op maandag 25 november 2013 vergaderen zei met de minister over onder andere de Blankenburgtunnel. Groeiend Verzet wijst op de vele acties tegen de Blankenburgtunnel en de desastreuze gevolgen voor ons woon- en leefklimaat. Het comité maakt daarmee duidelijk dat we niet op onze handen gaan zitten omdat het besluit ‘nu eenmaal’ door de PvdA en VVD in het regeer akkoord is opgenomen. Zo kondigen we een nieuw plan aan, het binnenkort aanplanten van een publieke Volksboomgaard. Kunnen wandelaars in het bedreigde gebied een appeltje voor de dorst plukken in plaats van fijnstof happen. Lees verder »