Eerste vangrailstrand van Nederland

Het organiserend comité van Groeiend Verzet heeft de woordvoerders Infrastructuur en Milieu een ‘brief op poten’ gestuurd.

Op maandag 25 november 2013 vergaderen zei met de minister over onder andere de Blankenburgtunnel. Groeiend Verzet wijst op de vele acties tegen de Blankenburgtunnel en de desastreuze gevolgen voor ons woon- en leefklimaat. Het comité maakt daarmee duidelijk dat we niet op onze handen gaan zitten omdat het besluit ‘nu eenmaal’ door de PvdA en VVD in het regeer akkoord is opgenomen. Zo kondigen we een nieuw plan aan, het binnenkort aanplanten van een publieke Volksboomgaard. Kunnen wandelaars in het bedreigde gebied een appeltje voor de dorst plukken in plaats van fijnstof happen.

Geachte volksvertegenwoordiger,

Maandag 25 november gaat u in het Notaoverleg MIRT vele agendapunten bespreken.

Ongetwijfeld hebt u zich al voorbereid.

Maar wij vragen toch even uw aandacht voor agendapunt 12, de geagendeerde Structuurvisie bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding.

De vraag is of wij het eerste ‘vangrailstrand’ van Nederland zullen krijgen.

Ja, met de aansluiting op de A20 over een deel van de Krabbeplas, onze enige openlucht zwemplas met strand, zal dan een ‘vangrailstrand’ worden.

Deze plannen zullen desastreuze gevolgen hebben voor de leefbaarheid van ons woon- en werkgebied, het natuurgebied Volksbos/Rietputten zal onherroepelijk zwaar aangetast worden, net als het historische openlandschap van de Zuidbuurt .

De minister heeft u, en de bevolking, de garantie gegeven ons Volksbos te zullen sparen. Dat is met deze plannen niet het geval. Een zesbaans(tol)weg zal door de Rietputten gaan lopen. De Rietputten en het Volksbos zijn een aaneengesloten natuurgebied!

Daarom hebben honderden omwonenden, in aansluiting op dit eerste grootste protestbos (in december wordt het Volksbos 21 jaar) van Nederland op het geplande tracé een tweede Volksbos aangeplant. En ter ere van de inhuldiging van de Koning een Koningslinde met plaquette geplant. En niet te vergeten vele duizenden bezwaarschriften en petities ingediend. Ook de gemeentebesturen van omliggende gemeenten verzetten zich.

Om u een goed beeld te geven verzoeken wij u onderstaande ‘links’ te openen.

Op http://www.volksbos.nl/  ziet u de aanplant van het 2e Volksbos.

Op   http://www.volksbos.nl/nieuws/koninklijke-dwarsboom/#more-371 het planten van de Koninglinde.

Op deze ‘link’ http://www.rijnmond.nl/nieuws/28-01-2012/fakkeltocht-tegen-blankenburgtunnel ziet u een grandioze fakkeloptocht door het mooie gebied waar een zesbaanssnelweg zou moeten komen. En niet te vergeten de actie ‘bermtoerisme’ zie;  http://www.devlaardinger.nl/p3Politiek/tabid/3314/ArticleID/2643/mod/5192/Bermtoerisme.aspx

Momenteel zijn de plannen voor de aanplant van een publieke Volksboomgaard in een afrondende fase! Kunnen de wandelaars een appeltje tegen de dorst plukken in plaats van fijnstof happen.

Wij hopen dat u zich dus nog even achter de oren wil krabben en er alles aan gaat doen om dit desastreuze plan, waarmee Vlaardingen rondom ingesloten zal worden door asfalt, tegen te houden.

Er zijn ook nog ander argumenten, zelfs ongerijmdheden, die u mogelijk aanspreken.

In de brief op agendapunt 13 schrijft de minister dat het ramen van tolopbrengsten is omgeven met veel onzekerheden.

‘Uit de verdere uitwerking blijkt echter dat tol op A13/16 een hogere vraaguitval veroorzaakt dan eerder verondersteld. (…) Ik heb daarom besloten om af te zien van tol op de A13/16.’

Anders reageert de minister op de effecten van tol heffen ten aanzien van de NWO.

‘Ook bij de NWO is de tolopbrengst noodzakelijk om het project te bekostigen. Bij de NWO is het financieel mogelijk gebleken om het toltarief ten opzichte van de verkenningsfase te verlagen om de vraag-uitval te beperken tot circa 35.000 voertuigen per etmaal. Ook met de verlaagde tarieven is de tolopgave te realiseren. Voor de planuitwerking ga ik uit van een tarief voor personenvervoer € 1,18 en voor vracht € 7,11 (prijspeil 2013).

Zoals u weet is er al een NWO, de Beneluxtunnel. Wat denkt u dat het personenvervoer en het vrachtverkeer zal doen als voor een Blankenburgtunnel  tol betaald zal moeten worden?

Juist, ze pakken de Beneluxtunnel. Dat kan ook, omdat files voor deze tunnel zeer beperkt zijn en over het algemeen veroorzaakt door files op de A15. En juist daarom word aan de A15 gewerkt, met ingrijpende verbreding en een nieuwe brede Botlekbrug.

Vrijwel alle vrachtverkeer gaat over de A15 richting achterland en heeft niets aan een NWO/Blankenburgtunnel. Als tolheffing noodzakelijk is voor de aanleg van de NWO, blijkt hoe fragiel de financiering van dit project is. Een reden des te meer om nog even heel diep na te denken!

Ook niet onbelangrijk, alle gegevens wijzen er op dat de files afnemen de komende jaren.

Dus is het advies, wacht de resultaten af van de aanpak van de A15, voor u tot een nieuw miljoenen project besluit. Het zou ons niet verwonderen als dit NWO project straks overeenkomsten zal gaan vertonen met de HSL en Betuwelijn. Veel kosten en te weinig baten. De minister heeft besloten de Structuurvisie bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding vast te stellen. Maar u bent Volksvertegenwoordiger met een eigen verantwoordelijkheid. We weten dat de NWO in het Regeerakkoord staat, maar daarvan is al gebleken dat dit het geen wet van Meden en Perzen is.

Geachte Volksvertegenwoordiger, nu bezinnen is beter dan straks de gemeenschap op de te verwachten financiële blaren en desastreuze gevolgen voor ons woon- en leefklimaat van een nodeloos project te laten zitten.

Wij hopen op uw weldenkendheid en in afwachting van uw antwoord,

 

Namens Groeiend Verzet, het organiserende comité

Harry de Vries, Frederieke Verheijen, Jochem van Abel, Manon Vogel, Wally Rijken, Bert Immerzeel en Remi Poppe