Boombehangdag

De TREURIGE EN ZINLOZE snelweg lijkt er te komen… Maar mede door de inzet van de bevolking en natuur en milieuorganisaties, vele duizenden petities, de aanplant van een 2e Volksbos en niet te vergeten de indrukwekkende fakkeloptocht, zijn de plannen wél aanzienlijk aangepast. Het verzet tegen de Blankenburgverbinding was niet voor niets! Geen snelweg op maaiveld met hoge dijk er om heen dwars door de Zuidbuurt, maar onder de grond waar nu 2e Volksbos staat. Het open weidelandschap zal hierdoor veel minder worden aangetast. Lees verder »

Aan het college van B&W en de leden van de gemeenteraad van Vlaardingen

Groeiend Verzet verzoekt gemeente Vlaardingen de poot stijf te houden in het verzet tegen de Blankenburgverbinding met een zesbaansweg
over de Rietputten en langs ons Volkbos en DOOR ons tweede Volksbos.

Aan het college van B&W en de leden van de gemeenteraad van Vlaardingen,

Onderwerp; Blankenburgverbinding

 

Geachte leden van het college van B&W en leden van de gemeenteraad,

Het Ontwerp Tracébesluit, waarvan de Blankenburgtunnel deel uitmaakt en dat op 24 september 2015 door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is ondertekend, vormt een bedreiging voor natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland.

Het Ontwerp Tracébesluit gaat onzes inziens volstrekt in tegen de opvatting van de Gemeente Vlaardingen dat er compenserende maatregelen noodzakelijk zijn die optimaal bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid van het omliggende gebied waarin gewoond, gewerkt, gesport en gerecreëerd wordt.

De minister heeft toegezegd het Volksbos te sparen, maar door een zesbaansweg ‘op poten’ over de Rietputten aan te leggen zal het Volksbos niet bepaald gespaard worden. Integendeel Volksbos én Rietputten zijn een onlosmakelijk deel van het natuurgebied dat is ontstaan nadat 8000 omwonenden in 1992 ruim 17000 bomen planten als ‘Groeiend Verzet’ tegen plannen voor een afvalstort op dit gebied. Lees verder »

Eerste vangrailstrand van Nederland

Het organiserend comité van Groeiend Verzet heeft de woordvoerders Infrastructuur en Milieu een ‘brief op poten’ gestuurd.

Op maandag 25 november 2013 vergaderen zei met de minister over onder andere de Blankenburgtunnel. Groeiend Verzet wijst op de vele acties tegen de Blankenburgtunnel en de desastreuze gevolgen voor ons woon- en leefklimaat. Het comité maakt daarmee duidelijk dat we niet op onze handen gaan zitten omdat het besluit ‘nu eenmaal’ door de PvdA en VVD in het regeer akkoord is opgenomen. Zo kondigen we een nieuw plan aan, het binnenkort aanplanten van een publieke Volksboomgaard. Kunnen wandelaars in het bedreigde gebied een appeltje voor de dorst plukken in plaats van fijnstof happen. Lees verder »

Koninklijke dwarsboom

De pas geplante koningslinde

Foto door Irene Hoekstra

Groeiend Verzet heeft een majestueuze Koningslinde aangeplant 30 april op het perceel van het tweede Volkbos aan de Zuidbuurt. Rond de boom is een fraai sierhekwerk geplaatst dat is voorzien van een plaquette met daarop de tekst:

Deze koningslinde is op 30 april 2013 geplant ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Een koningslinde gaat wel honderd jaar mee en staat daarom als ’Koninklijke Dwarsboom’ op het omstreden Blankenburgtunneltracé.

Er was ondanks het feit dat half Nederland aan de buis zat gekluisterd toch nog veel belangstelling van omwonenden. Met de aanplant van deze koningslinde, met fraai sierhekwerk en indringende plaquette, als completering van het tweede Volksbos, hoopt Groeiend Verzet dat bij de verdere plantontwikkeling de dames en heren politici zich nog meer achter de oren gaan krabben, met de vraag of ze wel goed bezig zijn. Wie gaat een koningslinde geplant ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe koning en een heel Volksbos kappen om en zinloze peperdure snelweg aan te leggen??? Lees verder »

Aanplant 2e Volksbos was een geweldig evenement

Boom plantenMeer dan 700 honderd enthousiaste mensen planten 1700 bomen en struiken. Groeiend Verzet heeft door Dubbelklik.nl  deze video laten maken. Aan alle bomenplanters zullen we per e-mail gaan vragen de video met een persoonlijke brief er bij aan de Kamerleden te sturen. Voordat de eerste schop voor de desastreuze tunnel plannen de grond in zou kunnen gaan, zijn we al snel 4 jaar verder. Het zal tegen die tijd een prachtig bos zijn. Met dit 2e Volksbos zullen (hopen we) de verantwoordelijke volksvertegenwoordigers wel even achter de oren moeten krabben of ze wel goed bezig zijn als ze het ‘handjeklap regeerakkoord’  uit willen laten voeren. Vooral die Kamerleden die altijd tegen de Blankenburgtunnel waren, voor de verkiezingen!