Kabinet VVD/PvdA kiest voor Blankenburgtunnel!

Hierdoor heeft de bedreiging voor ons Volksbos en de groene omgeving van Midden-Delfland erg serieuze vormen aangenomen. Dit is een lelijke, onbegrijpelijke en een niet te pruimen tegenvaller voor vele tienduizenden bewoners van ons woongebied die zich massaal tegen de Blankenburgtunnel hebben uitgesproken en actie gevoerd!

De Blankenburgtunnel is in het regeerakkoord opgenomen waarmee de PvdA Kamerleden zich nu aan handen en voeten hebben laten binden. Ondanks dat er ook na de verkiezingen een meerderheid in de Kamer tegen de Blankenburgtunnel leek te bestaan, is de PvdA in de achterkamers van de onderhandelingen 180 graden gedraaid. De PvdA (Kamerlid Attje Kuiken) kwam voor de verkiezingen bij haast al onze acties tegen de Blankenburgtunnel keurig opdraven om ‘het volk’ duidelijk te maken dat de PvdA absoluut tegen de Blankenburgtunnel was. Bij het ‘gunnen’ het geven en nemen tussen PvdA en de VVD is de Blankenburgtunnel echter door de PvdA gewoon weggegeven aan de VVD.

We zijn dus bedonderd! Wij beraden ons op nieuwe acties en vormen van Groeiend Verzet om ondanks dit onbegrijpelijke verraad (zo willen we deze PvdA ‘draai’ toch echt wel noemen) de Tweede Kamerleden en partijen die niet draaiden, op te roepen de PvdA fractie onder grote druk te zetten om van dit punt van het regeerakkoord af te zien. Er zijn wel eens regeringen gevallen om minder dan een tunnel van 1 miljard…

De zesbaans snelweg komt wel is waar niet dwars door ons Volksbos, maar wel er vlak langst. Voorafgaand aan de verkiezingen was de VVD altijd al voorstander van de aanleg van de Blankenburgtunnel. De PvdA was echter tegen en sprak zich uit voor het alternatief, de Oranjetunnel, omdat deze verkeerskundig een betere oplossing zou zijn. Tijdens een verkiezingsactie eind augustus op het Vlaardingse Veerplein bekrachtigde PvdA Kamerlid Attje Kuiken dit standpunt nog met een handafdruk in een kleitablet tegen de Blankenburgtunnel en voor het behoud van Midden-Delfland.

Er dreigt dus in tijden van pijnlijke bezuinigingen 1 miljard euro uitgegeven te worden aan een weg die niets oplost, maar wel veel kapot maakt doordat de weg groene long Midden-Delfland doorkruist. Onbegrijpelijk en zeer teleurstellend, vinden ook landelijke en regionale natuur- en bewonersorganisaties.